یکشنبه, 08 دی 1392 09:05

کلیه سخنرانی های تصویری استاد

نوشته شده توسط

مجموعه کلیه آثار تصویری علامه سعادتملوک تابش هروی با موضوع های زیر که به صورت یکجا در پخش کننده قابل مشاهده است همچنین برای دانلود سخنرانی ها می توانید بر روی نام سخنرانی کلیک کرده و از صفحه مورد نظر آن را دانلود نمایید.

متن مثنوی

غریبی سراپا شرار نیاز
همه سوز، اما پر از ساز دل
خزان وامدار رخ زرد وی

سراپا نی بیکسی هستی اش

گل شعله پرورد دشت گداز
نیستانی از نغمه راز دل
دل یکجهان لاله هم درد وی
دو عالم جنون جلوه مستی اش

بحر ادب

  • گلچین کتاب

  • عکس جمله

  • منتخب اشعار